Paczki dokumentów w formacie .ZIP do każdego rodzaju świadczeń do pobrania:
 1. konsultacje internistyczne w oddziałach szpitalnych z badaniem ultrasonograficznym
 2. konsultacje internistyczne w oddziałach szpitalnych
 3. anestezjologia w gabinecie elektrowstrząsów
 4. pediatria w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci
 5. psychiatria w całodobowych oddziałach szpitalnych
 6. psychiatria w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci
 7. psychiatria w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży
 8. psychiatria w punkcie leczenia substytucyjnego
 9. psychiatria w oddziale dziennym psychiatrycznym
 10. psychiatria w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci
 11. Lekarz specjalista psychiatra w Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź-Bałuty
 12. Lekarz specjalista psychiatra w oddziałach całodobowych i Poradni Zdrowia Psychicznego
 13. porady psychiatryczne w Poradni Zdrowia Psychicznego
 14. Porady psychiatryczne w zakresie leczenia środowiskowego (domowego)
 15. porady psychiatryczne w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci
 16. pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie przyjęć
 17. pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych
 18. pielęgniarstwo w oddziałach całodobowych, Izbie Przyjęć, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz pielęgniarstwo w leczeniu środowiskowym (domowym)
 19. ratownictwo medyczne w oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć
 20. psychologia w całodobowych oddziałach szpitalnych
 21. psychoterapia w całodobowych oddziałach szpitalnych
 22. psychoterapia w Oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci
 23. psychologia w Oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci
 24. psychologia w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci
 25. psychoterapia w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci
 26. psychologia w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży
 27. psychoterapia w całodobowym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży
 28. psychologia w I poziomie referencyjnym w Poradni Psychologicznej dla dzieci
 29. psychoterapia w I poziomie referencyjnym w Poradni Psychologicznej dla dzieci
 30. porady z zakresu psychologii w Poradni zdrowia psychicznego
 31. porady z zakresu psychoterapii w Poradni zdrowia psychicznego
 32. porady psychologiczne w zakresie leczenia środowiskowego (domowego)
 33. porady z zakresu psychologii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci II poziom referencyjny
 34. porady z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci II poziom referencyjny
 35. psychoterapia uzależnień w całodobowych oddziałach szpitalnych
 36. psychoterapia uzależnień w punkcie leczenia substytucyjnego
 37. porady z zakresu psychoterapii uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień
 38. terapia środowiskowa dzieci i młodzieży I poziom referencyjny