Ogłoszenie o konkursie w formacie .PDF (01-12-2021)

Formularz oferty w formacie .ODT (01-12-2021)

Warunki konkursu w formacie .PDF (01-12-2021)

Projekt umowy w formacie .PDF (01-12-2021)

Oświadczenie nr 1 w formacie .DOCX (01-12-2021)

Oświadczenie nr 2 w formacie .DOCX (01-12-2021)

Oświadczenie nr 3 w formacie .DOCX (01-12-2021)

Harmonogram dostępności w formacie .XLSX (01-12-2021)

Harmonogram pracy personelu w formacie .XLSX (01-12-2021)