Z ogromną dumą informuję Państwa,
że Pani Aleksandra Lewandowska
otrzymała nagrodę specjalną "WIZJONERZY ZDROWIA 2023"
przyznaną jednogłośnie przez kapitułę tygodnika WPROST
za zaangażowanie w psychiatrię dzieci i młodzieży w Polsce!

Anna Śremska, Dyrektor SPZOZ w Łodzi